V případě individuální lekce je vždy třeba nejprve udělat diagnostiku.

Diagnostika pohybového aparátu zahrnuje:

– cílené odebrání anamnézy,
– celkový kineziologický rozbor držení těla,
– vyšetření zaměřené na problémové části těla dle výsledku kineziologického rozboru,
– zhodnocení svalového tonu (napětí) v problémových oblastech,
– zakreslení zjištěných informací do formuláře, který si klient ponechá pro svoji představu a snazší porozumění a orientaci, proč volíme který cvik, případně pro další individuální terapie.