Cvičení v rámci individuálních lekcí

Propriofoot je sada 4 různých destiček, z nichž se vyberou dvě – jedna se dává pod předonoží a druhá pod patu nohy. Specifické výlisky na spodní straně z nich činí ideální pomůcku pro potřeby znovuzapojení a posílení svalů kotníku a chodidla. Dle volby cviků lze současně posilovat také lýtkové a stehenní svaly, stabilizovat tak celou dolní končetinu, včetně správného zatěžování kolenního kloubu. Podle typu destičky můžeme cvičit buď jen předonoží, zadonoží nebo oboje.

Hlavní výhodou Propriofootu je :

– možnost segmentálního působení na předonoží a zadonoží, kdy se noha necvičí pouze jako celek, ale jako 2 různě ovlivnitelné části, což nám žádná jiná metoda dosud neumožňuje,

– možnost dávkování nestability podložek a mnoho způsobu natočení destiček, což buď podporuje, nebo brání pohybu nohy do žádaného pohybu,

– díky přesně vypočítanému úhlu zakřivení výlisků nehrozí nekontrolovaný pád z destiček jako u jiných balančních pomůcek.

Pro koho je vhodné cvičení s pomůckou Propriofoot:

– po distorzích nebo jiných úrazech kotníku s následnou nestabilitou,

– při potížích s koleny a při nestabilitě v kolenních kloubech,

– při nesprávném zatížení paty (v chůzi dominuje zatěžování vnější nebo naopak vnitřní hrany chodidla),

– při valgózním palci nohy,

– při oslabení svalů nohy, lýtka a stehen – při celkove zhoršené stabilitě

– jako pomůcka ke zkvalitnění stability tanečních či sportovních pozic.

Vhodná je i kombinace s:

– předchozím manuálním ošetřením nohy (měkkých tkání plosky, drobných kloubů …),

– Kineziotapingem ( pro zkvalitnění pozice nohy a zlepšení vnímání správného zatížení).